مقايسه محصولات
مدل
برند
امتياز
قيمت
نوع
نوع استفاده
گرید انرژی
ظرفیت
CS-YA24RKE
Panasonic
0 تومان
سرمایشی و گرمایشی
B
24000