لیست پروژهای شرکت

( اجراء و ظرفیت سنجی)

 

 

 1- فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت               

 2- هتل بزرگ ملک شاه رامسر               

 3- انستیتو تحقیقات شیلات        

 4- مرکز پزشکی مارلیک رشت               

 5- دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان  

 6- هتل بزرگ گیلان                 

 7- بیمارستان جدید الحداث سیاهکل          

 8- فروشگاه هاکوپیان شعبه رشت             

 9- دانشگاه علوم و تحقیقات استان گیلان  

 10- ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد استان گیلان       

 11- بیمارستان املش                

 12- رستوران رنجیره ای پیتزا پیتزا شعبه رشت     

 13- سرپرستی بانک سپه استان مازندران                

 14- واحد اداری مجتمع کاسپین منطقه آزاد انزلی    

 15- ساختمان سرپرستی بانک صادرات استان گیلان               

 16- مجتمع فرهنگی مهران استان گیلان  

 17- ساختمان مجتمع اداری سدعلیان دزفول             

 18- سایت شرکت فرانیر در رشت           

 19- سایت شرکت فولمن استان گیلان       

 20- سفارت سوریه در ایران