لیست پروژهای شرکت ( اجراء و ظرفیت سنجی)

 صثث
   
1- فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت  
2- هتل بزرگ ملک شاه رامسر  
3- انستیتو تحقیقات شیلات  
4- مرکز پزشکی مارلیک رشت  
5- دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان  
6- هتل بزرگ گیلان  
7- بیمارستان جدید الحداث سیاهکل  
8- فروشگاه هاکوپیان شعبه رشت  
9- دانشگاه علوم و تحقیقات استان گیلان  
10- ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد استان گیلان  
11- بیمارستان املش  
12- رستوران رنجیره ای پیتزا پیتزا شعبه رشت  
13- سرپرستی بانک سپه استان مازندران  
14- واحد اداری مجتمع کاسپین منطقه آزاد انزلی  
15- ساختمان سرپرستی بانک صادرات استان گیلان  
16- مجتمع فرهنگی مهران استان گیلان  
17- ساختمان مجتمع اداری سدعلیان دزفول  
18- سایت شرکت فرانیر در رشت  
19- سایت شرکت فولمن استان گیلان  
20- سفارت سوریه در ایران