سمینار تخصصی CAC جهت ارتقاء سطح علمی سرویس کاران محترم توسط شرکت "تراست" و نمایندگی آن "جهان کولر" در روزهای دوم و سوم اسفند ماه 96 در تالار آریانا استان گیلان برگزار شد.

 

 

سمینار CAC, جهان کولر, تراست, تالار آریانا

سمینار CAC, جهان کولر، تراست، trust, jahan cooler

 

 سمینار CAC, جهان کولر، تراست، trust, jahan cooler, تالار آریانا

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, تالار آریانا

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست,

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست,

 

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, شیرینی

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد, مهندس رضوی,

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد, مهندس رضوی

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست,مهندس رضوی, مهندس سرلک

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مهندس رضوی

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مهندس رضوی

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, آموزشی

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مهندس سرلک

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مهندس سلمانی

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, جوایز

 سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد, مهندس فراز توانا

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مهندس رضوی,

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, دیزاین

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مراسم ناهار

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, خورشت, غذا

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, ته چین, برنج, پلو

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, فسنجان, فسنجون

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست,برنج, پلو, زرشک پلو

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مرغ, خورشت مرغ

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, ته چین, قیمه نثار

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, ژله, دسر

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مراسم ناهار, نهار

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مراسم نهار, ناهار

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مراسم ناهار, نهار

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد, مهندس رضوی,

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد, مهندس رضوی, مهندس سرلک, فراز توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد, مهندس رضوی, فراز توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مهندس سرلک

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, امتحان

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, مسعود توانا راد

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, امتحان, آزمون

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, فراز توانا راد, جوایز

سمینارCAC, جهان کولر, Trust, Jahan Cooler, تراست, فراز توانا راد

 

 


 

 

مطالب مرتبط:

نمایشگاه لوازم خانگی گیلان دی ماه 96

جشنواره سپاس تراست بهار 96

نمایشگاه سرمایش و گرمایش دی ماه 94

نمایشگاه بوش گیلان دی ماه 94

نمایشگاه خانه مدرن بهمن ماه 94

نمایشگاه فنی تراست بهمن ماه 93

سمینار فنی تخصصی سیستم های تهویه مطبوع