سرشار از حضور
5 خرداد 95

سرشار از حضور
5 خرداد 95
سرشار از حضور   مجموعه ای از اشعار مسعود توانا راد چاپ و نشر: موسسه انتشارت هدایت سال 1386  

کلیدهای طلایی تجارت
5 خرداد 95
کلیدهای طلایی تجارت نویسنده : مسعود توانا راد   سرفصل های کتاب کلید طلایی تجارت  
قوانین جهانی تجارت.
شروعی موفق در برقراری ارتباط با مشتری.
روشهای کم هزینه برای بازاریابی و تبلیغات.
سازماندهی و مدیریت در کار و زندگی.
150 نکته مهم برای کسب موفقیت در مدیریت.
10 ویژگی یک کارشناس فروش حرفه ای.
بازاریابی ...

5 اردیبهشت 95
  " فقط کافی است باور کنیم تا هر آنچه را که می اندیشیم خلق کنیم." (مسعود توانا راد)   رازهای موفقیت در زندگی گرد آورنده : مسعود توانا راد انتشارات شاهد نیک       بیشتر در: www.masoudtavana.com