عیب یابی کولر گازی تراست (1) چاپ
20 شهریور 97 - 00:00  | 3741 بازدید

عیب یابی کولر گازی تراست

(بخش اول)

 

نمایشگر کولر گازی تراست

 

 

1- نشانگر اتوماتیک

این چراغ نشانگر، زمانی که دستگاه تهویه مطبوع در وضعیت اتوماتیک است روشن می شود.

2- چراغ Defrost (برفک زدایی)(فقط برای مدل های سرد - گرم)

3- چراغ درجه حرارت

تنظیمات درجه حرارت را زمانی که سیستم تهویه مطبوع روشن است نمایش می دهد.

4-چرا غ عملکرد

این چراغ بعد از وصل ضدن برق چشمک زده و زمانی که دستگاه، در حال کار است روشن می شود.

5-چراغ تایمر

این چراغ زمانی که تایمر روشن یا خاموش شدن دستگاه فعال است؛ نمایان می شود.

 

عیب یابی برای مدل های TMSC-09H,TMSC-12H,TMSC-18H

برای مدل های فقط سرد

نقص فنی دستگاه

چراغ عملکرد

چراغ تایمر

سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر ازیک دقیقه خارج از کنترل شده است.

چشمک زن

خاموش

سنسور دمای داخلی محیط و یاسنسور اواپراتور چک شود.

چشمک زن

روشن

مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار

خاموش

چشمک زن

خطای Program Chip

روشن

چشمک زن

خطای برد دستگاه

چشمک زن

چشمک زن

 

برای مدل های سرد - گرم

نقض فنی دستگاه

چراغ عملکرد

چراغ تایمر

چراغ یخ زدایی

مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار

چشمک زن

خاموش

چشمک زن

سرعت فن داخلی به مدتزمانی بیشتراز یک دقیقه خارج از کنترل شده است.

خاموش

چشمک زن

چشمک زن

خطای برد دستگاه

چشمک زن

چشمک زن

چشمک زن

سنسور اواپراتور چک شود.

خاموش

خاموش

چشمک زن

سنسور دمای داخلی محیط چک شود.

خاموش

چشمک زن

خاموش

خطای Program Chip

روشن

چشمک زن

خاموش

 

عیب یابی برای مدل های TMSC-24H,TMSC-30H,TMSC-36H

برای مدل های فقط سرد

نقص فنی دستگاه

چراغ عملکرد

چراغ تایمر

سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.

چشمک زن

خاموش

سنسور دمای داخلی محیط ویا سنسور اواپراتور چک شود.

چشمک زن

روشن

مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار

خاموش

چشمک زن

خطای Program Chip

روشن

چشمک زن

خطای برد دستگاه

چشمک زن

چشمک زن

 

برای مدل های سرد -گرم

نقص فنی دستگاه

چراغ عملکرد

چراغ تایمر

چراغ یخ زدایی

مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار.

چشمک زن

خاموش

چشمک زن

سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر ازیک دقیقه خارج از کنترل شده است

خاموش

چشمک زن

چشمک زن

خطای برد دستگاه

چشمک زن

چشمک زن

چشمک زن

سنسور اواپراتور چک شود.

خاموش

خاموش

چشمک زن

سنسور دمای داخلی محیط چک شود

خاموش

چشمک زن

خاموش

خطای Program Chip

روشن

چشمک زن

خاموش

 

عیب یابی برای مدل هایTMS2E-18H,TMS3G-27C

نقض فنی دستگاه

چراغ عملکرد

چراغ تایمر

چراغ یخ زدایی

مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار

چشمک زن

خاموش

چشمک زن

سرعت فن داخلی به مدتزمانی بیشتراز یک دقیقه خارج از کنترل شده است.

چشمک زن

خاموش

خاموش

خطای برد دستگاه

چشمک زن

چشمک زن

چشمک زن

سنسور اواپراتور چک شود.

خاموش

خاموش

چشمک زن

سنسور دمای داخلی محیط چک شود.

خاموش

چشمک زن

خاموش

فیوز حرارتی قطع شده است.

چشمک زن

چشمک زن

خاموش

خطای Program Chip

روشن

روشن

روشن

 

خدمات و پشتیبانی برای مدل TMFS-48H

مشکلات و راه حل ها

قبل ازاینکه برای تعمیر دستگاه خود تماس بگیرید. لطفا لیست زیر را برای آشنایی با مشکلات و راه حل های معمول آن ببینید

اگر هریک از موقعیت های زیر پیش آمد، دستگاه خود را چک کرده و مشکل را طبق جدول زیر حل کنید.

مشکل

دلیل

راه حل

دستگاهSTART  نمی زند.

 

برق به دستگاه نمی رسد.

منبع تغذیه برق را چک کنید.

کلید برق ورودی قطع است.

دکمهPower  را عوض کنید.

برق وورودی ممکن است خراب شده باشد.

فیوز را عوض کنید.

باطری های کنترل از راه دور تمام شده باشد.

باطری ها را عوض کنید.

زمان روشن شدن برای تایمر هنوز فرا نرسیده است.

زمان را مجددا تنظیم کرده باتایمر را غیرفعال کنید.

گرمایش و یا سرمایش دستگاه پایین تر از حد انتظار است.

در یا پنجره باز است.

در و پنجره را ببندید.

فیلتر هوا بوسیله گرد وغبار و یا آلودگی مسدود شده است.

فیلتر هوا را تمیز کنید.

درجه حرارت بدرستی تنظیم نشده است.

درجه حرارت را چک کنید.

ورودی/خروجی یونیت های داخلی/خارجی مسدود شده است.

انسداد را تمیز کرده , دستگاه را Reset کنید.

زمان انتظار سه دقیقه برای استارت مجدد کمپرسور به اتمام نرسیده.

منتظر بمانید.

 

شماره

کد نمایش

مشکل

1

E1 E2 E3 E4

کلیه سنسورهای دما چک شود.

2

E6

برد الکترونیکی یونیت خارجی چک شود-تست شارژ گاز دستگاه

3

E8

جمع شدن آلودگی الکتروستاتیکی

4

P4

سرما یا گرمای بیش از حد اواپراتور

5

P5

گرمای بیش از حد در کندانسور

6

P9

قعال بودن حالت برفک زدایی یا جلوگیری از وزش باد سرد درحالت گرمایشی

 

محافظ خارجی برای مدل TMFS-48H

وقتی سیگنال محافظ یونیت بیرونی فعال می شود، یونیت خارجی به طور اتوماتیک از خود محافظت می کند، کل دستگاه خاموش خواهد شد و یونیت داخلی محافظت لازم را انجام می دهد.

اگر خطاهای یونیت خارجی بعد از عمل محافظت دستگاه از بین بروند، سیستم به حالت اولیه خود باز می گردد.

 

عیب یابی بصورت اتوماتیک

کد

محتوا

P4

محافظت حرارتی از اواپراتور یونیت داخلی

P5

محافظت حرارتی از کندانسور یونیت خارجی

P9

محافظت از برفک زنی یا وزش باد سرد در حالت گرمایش

E1

سنسور دمای داخلی محیط چک شود.(T1)

E2

سنسور حرارتی بر روی اواپراتور چک شود.(T2)

E3

سنسور حرارتی کندانسور چک شود.(T3)

E6

محافظت از یونیت خارجی طبق جدول زیر

 

 وضعیت ها برای تشخیص مشکلات یونیت خارجی

درحالت عملکرد نرمال ، LED ها خاموشند وتنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می زنند.

LED1

LED2

LED3

محتوا

خاموش

خاموش

روشن

OK

روشن

خاموش

روشن

اشکال در ترتیب فازهای ورودی

خاموش

روشن

روشن

اورلود جریان

روشن

روشن

روشن

قطعی یکی از فازها

 

عیب یابی برای مدل های TMFS-48CT3

برای مدل های فقط سرد

شماره

کد نمایش

مشکل

1

E1 E2 E3 E4

سنسورهای دما چک شود.

2

E5

رتباط بین یونیت داخلی و خارجی چک شود.

3

E10

فشار مکش کمپرسور چک شود(Suction).

4

E13

قطع فازهای ورودی به کمپرسور

5

E14

اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور

6

P4

دمای اواپراتور یونیت داخلی چک شود (دمای اواپراتور بیش از حد زیاد ویا کم شده است).

7

P5

 دمای کندانسور یونیت خارجی چک شود (دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است).

8

P7

دمای Discharge بیش از حد زیاد شده است.

9

P9

محافظت از برفک زدن

10

P10

فشار Discharge بیش از حد است.

11

P11

فشار Suction خیلی کم است.

12

P12

مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور

13

HS

عملیات برفک زدایی در حال اجراست.

 

نوع

محتوا

LED1

LED2

LED3

نشانگر

مشکل

ترتیب فازهای ورودی دستگاه را چک کنید.

چشمک زن

خاموش

خاموش

E04

مشکل

قطعی احتمالی فازها

چشمک زن

خاموش

خاموش

E04

مشکل

Low pressure و High pressure چک شود.

چشمک زن

خاموش

خاموش

E04

مشکل

مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور

خاموش

خاموش

چشمک زن

E04

مشکل

قطعی سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور(T3)

خاموش

چشمک زن

چشمک زن

E04

مشکل

قطعی سنسور دمایی یونیت خارجی(T4)

خاموش

چشمک زن

خاموش

E04

مشکل

دمای بالای کندانسور

چشمک زن

چشمک زن

چشمک زن

E04

 

نوع

محتوا

کد نمایش

محافظت اورلود کمپرسور

P02

محافظت

دمای بسیار پایین اواپراتور یونیت داخلی

P03

مشکل

سنسورهای دما چک شوند.

E01

مشکل

مصر جریان بیش از حد توسط کمپرسور

E02

مشکل

کارکرد کمپرسور به محض وصل شدن برق

E03

مشکل

محافظت از یونیت خارجی

E04

 

عیـب یابی برای مدلTCFS-96H

درصورت مشاهده هر کدام از علائم زیر , برق ورودی دستگاه را سریعا قطع کرده و دستگاه را خاموش کنید.

کد نمایش

مشکل

E0

اشکال در ترتیب فازهای ورودی

E1

قطعی فاز برق ورودی

E2

بالا بودن فشار کمپرسور یا مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور

E3

افت ویا افزایش ولتاژ برروی جریان برق اصلی

E4

فشار پایین گاز

E5

سنسور دمای داخلی محیط چک شود.

E6

سنسور دمای یونیت خارجی چک شود.

E8

 افزایش دمای کمپرسور

 

مشکل

چراغ نشانگر

بررسی دلایل

دستگاه

کار

نمی کند

 

 

صفحه نمایشگر روشن نمی شود.

برق به دستگاه نمی رسد.

کلید برق ورودی قطع شده است.

کلید برق ورودی قطع شده است.

نمایش خطای E3

ولتاژ برق ورودی غیر عادی است.

نمایش خطای E2

سنسورهای فشار و جریان کمپرسور را چک کنید.

اورلود بخش هایی ازقسمت های الکتریکی

نقص بخش های الکتریکی دستگاه(ترانسفورمر,برد اصلی دستگاه Display و سایر قسمت های الکتریکی)

روشن شدن چراغ "Wait"

دکمه ها کار نمی کنند. سیم های برق ورودی را چک کنید.

نمایش خطای E3

کنترل فاز دستگاه چک شود.
نمایش خطای E4  فیلتر یونیت داخلی چک شود.تست گازR22  دستگاه و سنسور فشار پایین

 

*****

عیب یابی کولر گازی تراست (2)

ارور کولرهای گازی اجنرال

انواع کولر گازی برند تراست

نظر شما:

security code