کارکرد شیر انبساط گرمایی در سیستمهای تهویه مطبوع چاپ
28 آذر 96 - 17:41  | 3225 بازدید

❄️❄️❄️کارکرد شیر انبساط گرمایی در سیستمهای تهویه مطبوع💥💥💥


شیر انبساط گرمایی (thermal expansion valve) که اغلب ولو، TXV,TEV و یا TX نیز خوانده می شود، یک قطعه در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع است که میزان جریان مبرد به داخل اواپراتور و در نتیجه میزان سوپر هیت شدن خروجی اواپراتور را کنترل می کند. شیرهای انبساط گرمایی اغلب به عنوان دستگاه های اندازه گیری نامیده می شوند. کنترل جریان و یا اندازه گیری مبرد  با استفاده از یک حباب حسگر دما انجام می شود که با گاز مشابه با مبرد پر شده است و باعث می شود که با افزایش دمای درون حباب شیر باز شود.


شیر انبساط گرمایی (TXV) در سیستمهای تهویه مطبوع آمریکن پرو


زمانی که فشار درون حباب به همراه دمای خط مکش کاهش می یابد، یک فنر باعث بسته شدن شیر می شود. یک سیستم تهویه مطبوع با یک شیر TX اغلب کارآمد تر از طراحی های دیگری است که از آن استفاده نمی کنند.

کارکرد شیر انبساط حرارتی در یک سیکل تبرید:

شیرهای انبساطی وسیله های محدودیت جریانی هستند که سبب افت فشار سیال عامل می شوند. ولو سوزنی (needle valve) در طول کارکرد پایدار باز می ماند. میزان باز بودن و یا موقعیت سوزن در ارتباط با دما و فشار اواپراتور است. حباب سنسور (sensor bulb) در انتهای اواپراتور تغییر دمای اواپراتور را پایش می کند. این تغییر در دما باعث تغییر در فشار دیافراگم می شود. برای مثال اگر دما در اپراتور افزایش یابد، فشار در دیافراگم افزایش می یابد باعث می شود سوزن به پایین بیاید. پایین رفتن سوزن اجازه می دهد تا سیال عامل بیش تری وارد اواپراتور شود و حرارت بیشتری را جذب کند.
فشار در ورودی اواپراتور بر دیافراگم اثر می گذارد. همچنین یک فنر باعث تامین یک فشار دایمی برای بسته شدن سوزن ولو می شود. فنر به طور مداوم مقدار سیال ورودی به اواپراتور را محدود می کند. فنر فشاری را می توان به صورتی تنظیم کرد که فشار را بر اساس نیازهای دما افزایش یا کاهش دهد. فشار ایجاد شده توسط فنر بر روی بازشو شیر عمل می کند. هنگامی که فشار حباب سنسور بر دیافراگم بیش از مجموع فشار اواپراتور و فنر باشد, شیر باز می شود تا جریان سیال عامل افزایش یابد . افزایش جریان، دمای اواپراتور را کاهش و امکان جذب حرارت را بیشتر می کند.
شیر انبساط گرمایی همچنین یک عنصر کلیدی در پمپ حرارتی  است. یک سیکل تبرید معمول از چهارتا عنصر اصلی کمپرسور، کندانسور، دستگاه اندازه گیری و اواپراتور تشکیل می شود. زمانی که مبرد از طریق یک مدار شامل این چهار المان می گذرد, تهویه مطبوع رخ می دهد. سیکل زمانی شروع می شود که مبرد در حالت گازی با فشار و دمای کم وارد کمپرسور می شود. مبرد توسط کمپرسور به حالت گازی با فشار و دمای بالا متراکم می شود. سپس گاز با فشار و دمای بالا وارد کندانسور می شود. کندانسور با انتقال حرارت به یک سیال سردتر که معمولا هوای محیط است, مبرد گازی با دما و فشار بالا را به یک مایع با دمای بالا تبدیل می کند. سپس این مایع با دمای بالا وارد شیر انبساط گرمایی می شود که در آن شیر TX اجازه ورود بخشی از مبرد به اواپراتور را می دهد. برای اینکه مایع با دمای بالاتر را سرد کنیم, جریان به اواپراتور باید محدود نگه داشته شود تا فشار پایین بماند و امکان تبدیل مایع به فاز گازی فراهم شود. TXV دارای حباب های حس گری است که متصل به خط لوله مکش مبرد می باشد. حباب های حس گر خوانش دما را برای تنظیم جریان مبرد به شیر می فرستند.

https://telegram.me/joinchat/CXTPZzwht8ghetXkULa0Jw

نظر شما:

security code