ارور کولر گازی پاکشوما چاپ
18 فروردین 96 - 00:00  | 2930 بازدید

ارور کولر گازی پاکشوما

 

E1:ایرادازنرم افزاربرد

E2:سنسور دمای لوله کندانسور

E3:سرعت فن داخلی خارج از محدوده کنترل

E5:سنسور محیط داخلی

E6:سنسور لوله اواپراتور

E7:سنسوردمای کندانسور

E9:خطای ارتباط بین پنل وکمپرسور

EC:نشتی (درصورت سالم بودن تست 

نشتی سنسور لوله اواپراتور تعویض شود)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code