کلیدهای طلایی تجارت چاپ
5 خرداد 95 - 00:00  | 2098 بازدید

کلیدهای طلایی تجارت

نویسنده : مسعود توانا راد

 

سرفصل های کتاب کلید طلایی تجارت

 
قوانین جهانی تجارت.


شروعی موفق در برقراری ارتباط با مشتری.


روشهای کم هزینه برای بازاریابی و تبلیغات.


سازماندهی و مدیریت در کار و زندگی.


150 نکته مهم برای کسب موفقیت در مدیریت.


10 ویژگی یک کارشناس فروش حرفه ای.


بازاریابی و برنامه ریزی فروش.


جایگاه خدمات پس از فروش و اهمیت آن.


اصول مهم خدمات پس از فروش.


ویژگی شرکتهایی که در سر هوای جهانی شدن دارند

 

  5جمله که در تجارت تلفنی نامناسب هستند

 

 کتاب کلیدهای طلائی تجارت، مسعود توانا راد

نظر شما:

security code