معرفی کتاب های مسعود توانا راد چاپ
5 اردیبهشت 95 - 00:00  | 2051 بازدید

 

" فقط کافی است باور کنیم تا هر آنچه را که می اندیشیم خلق کنیم."

(مسعود توانا راد)

 

رازهای موفقیت در زندگی

گرد آورنده : مسعود توانا راد

انتشارات شاهد نیک

 

کتاب رازهای موفقیت، کتاب مسعود توانا راد

 

کتاب رازهای موفقیت، کتاب مسعود توانا راد

 

بیشتر در:

www.masoudtavana.com

نظر شما:

security code